Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDH v roce 2013

5. 1. 2013 - 8. ročník turnaje ve stolním tenise

 

Turnaj se konal ve velké místnosti v hostinci a zúčastnilo se ho 7 místních hráčů. Vítězem se stal Kamil Ždímal, na druhém místě se umístil Martin Stejskal a na třetím Ivo Koláček.

 

13.4.2013 - sběr odpadu u silnic kolem Svinného

 

Sbor dobrovolných hasičů Svinný se v letošním roce poprvé zúčastnil akce „Čistá Vysočina“, kterou pořádal Kraj Vysočina v rámci projektu „Zdravý Kraj Vysočina“. Členové SDH Svinný se zapojili tím, že uklidili prostory kolem silnice ze Svinného do Chotěboře a dále silnice z Chotěboře směrem na Klouzovy až k odbočce na mysliveckou chatu Bumbálku. Hlavním cílem ovšem byl úklid nepořádku podél „spojovačky“ mezi Svinným a Čapkovými domky.

V sobotu dne 13. 4. jsme se od dopoledních hodin pustili do boje s odpadky. Nejdříve jsme se vydali na „spojovačku“, kde jsme se při úklidu řádně zapotili. Již po několika desítkách metrů plánované trasy bylo jasné, že nám poskytnuté pytle nebudou stačit, neboť odpadu tam bylo opravdu moc. Dále jsme pokračovali směrem k myslivecké chatě Bumbálce, kde jsme si dopřáli zasloužený odpočinek a posvačili. Rozdělali jsme si přitom oheň a opekli si klobásky. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu směrem k Chotěboři. To nejhorší jsme už měli za sebou, takže úklid probíhal bez větších problémů. U chotěbořské hasičárny jsme si udělali další přestávku a čekali na dovezení dalších pytlů na odpadky, které nám sehnal strážník Městské policie Chotěboř. Následně jsme se vydali na poslední plánovaný úsek našeho úklidu, a to od konce Chotěboře do Svinného. U odbočky k rybníku „Brigádník“ jsme byli opět bez pytlů na odpadky, neboť jsme všechny poskytnuté měli již naplněné. Byli jsme nuceni si nechat nakoupit pytle v jednom z chotěbořských obchodů, abychom vůbec mohli celou plánovanou trasu zbavit odpadků. Také se již začala projevovat únava všech zúčastněných, kteří vydrželi až do konce.

Vše se nakonec podařilo sesbírat a my jsme si mohli při příchodu do Svinného s úlevou říct, že to máme úspěšně za sebou, a že jsme pro naše okolí udělali něco prospěšného. Celkem se nám podařilo sesbírat 30 plných pytlů odpadků a několik pneumatik. Lze si jen přát, aby se lidé polepšili a odpad odkládali jen do košů a kontejnerů, aby takových akcí nebylo napříště třeba.

 

Čistění koupaliště a vybílení hasičské zbrojnice

 

Asi 15 aktivních členů našeho sboru se v polovině května sešlo, aby jako každoročně vyčistili koupaliště a připravili ho na letní koupací sezónu. Zároveň jsme po několikaletém odkladu provedli velice potřebné vybílení hasičárny, do kterého se pustili Jarda Čermák a Miloš Sýkora mladší. Po ukončení bílení a prací na koupališti jsme ještě udělali velký úklid v hasičárně.

 

25.5.2013 - okrsková hasičská soutěž - Libice nad Doubravou

 

Tak jsme se dočkali a po dlouhé zimní přestávce vyplněné několik let odkládanou modernizací stříkačky jsme plni očekávání a touhy po nějakém tom poháru vyrazili do Libice nad Doubravou na naši letošní první soutěž, kterou byla tradičně ta okrsková. Ráno byla pořádná zima, vítr a drobně pršelo, ale díky našemu brzkému příjezdu jsme si mohli zabrat nejlepší místo uvnitř stanu.

Soutěže se zúčastnilo 16 družstev mladších mužů, 3 družstva starších mužů a 10 družstev žen. Ještě před požárními útoky byly na programu běhy na 100 metrů, které byly kvůli mokrému terénu bez kladiny a bariéry. První šly na řadu ženy, pro které tato disciplína nebyla povinná. Naše holky se jí nezúčastnily.

Pak přišly na řadu běhy na 100 metrů mladších mužů. Zde se ukázala v podstatě žádná příprava a neochota trénovat tuto disciplínu. Ani jednomu z kluků se nepovedl běh se zapojováním hadic bez nějakého zaváhání, takže se součtem dvou časů 47,89 s. figurovali po této disciplíně až na 14. místě a bylo po nadějích na jakýkoliv úspěch.

Následovaly požární útoky žen. Naše holky se na soutěž pečlivě připravovaly a konečně se na ně i na okrskové soutěži usmálo štěstí a útok se jim povedl. Šly na řadu jako třetí a časomíra se zastavila na čase 27,22 s, což byl čas, který je celou soutěž držel na druhém místě. Po dokončení neúspěšného útoku posledního družstva se areálem rozlehl radostný pokřik našich holek, kterým oslavili nádherné druhé místo, díky kterému měly právo jet reprezentovat náš okrsek na okresní soutěž do Havlíčkova Brodu. Této možnosti se však z časových důvodů vzdaly. 

Dalšími v pořadí byli starší muži. Naše družstvo se po dlouhé době soutěže zúčastnilo a hned bylo jasné, že bez ceny nezůstane, protože se zúčastnila pouze tři družstva starších mužů. Po problémech s odpojeným Béčkem, které se naštěstí podařilo hned spojit, obsadili starší muži s časem 38,13 s. druhé místo. Bylo to tedy rozjeté pěkně – dvě disciplíny a dvě druhá místa.

Nakonec se dostalo i na nejobsazenější kategorii mladších mužů. Naši šli na řadu jako sedmí. Provedení útoku vypadalo ze začátku slibně, ale proudaři se nedostali tak blízko k sestřelovaným plechovkám jak by bylo potřeba, a trvalo dost dlouho, než se jim povedlo z delší vzdálenosti terče sestřelit. Čas byl neúprosný a zastavil se až na hodnotě 36,72 s. Po součtu umístění z běhů na 100 metrů a požárního útoku obsadili mladší muži celkové 14. místo.

Přesto naše účast na této soutěži měla pozitivní zakončení v podobě obdržení diplomů za druhá místa a navíc krásného pohárku pro družstvo žen. Nutno podotknout, že investice do nové mašiny byla znát a naše družstva jsou konečně konkurenceschopná a mohou se i nadále umísťovat na předních místech.

Po ukončení soutěže jsme měli v rámci oslav místního SDH možnost shlédnout ukázky zásahu profesionálních i dobrovolných hasičů.

 

7.6.2013 - noční hasičská soutěž v Libici nad Doubravou

 

V Libici jsme se letos zúčastnili ještě jedné soutěže, a to 3. ročníku noční hasičské soutěže „O velkou cenu Železných hor“. Zúčastnilo se jí 27 družstev mužů a 10 družstev žen. Za náš sbor startovalo jedno družstvo hasiček a dvě družstva hasičů. Ženské družstvo si vedlo velmi dobře a s časem požárního útoku 24,77 s. se umístilo na krásném druhém místě, za které bylo odměněno krásným pohárem, demižónem vína a dárkovým balíčkem. Zato oběma družstvům hasičů se vůbec nedařilo a z různých důvodů své útoky vůbec nedokončili.

 

22.6.2013 - hasičská soutěž v Chotěboři

 

V sobotu dne 22.6.2013 se v Chotěboři na „Obecňáku“ konala hasičská soutěž, a to 4. ročník soutěže „O pohár starosty města Chotěboř v požárním útoku“. Akcí probíhala v rámci Dnů města Chotěboře a bohužel kolidovala s leteckým dnem na letišti v Počátkách. Kvůli tomu zrušily svou účast naše hasičky. Jelikož z  naší strany byla tak trochu povinnost se zúčastnit, neboť Svinný pod Chotěboř spadá, a z města dostáváme i finanční prostředky na naší činnost, takže jsme dali dohromady smíšené družstvo a chtěli se předvést v co nejlepším světle. Startovalo zde 12 družstev mužů a soutěž probíhala dvoukolově s tím, že výsledky obou kol se sčítaly. Soutěž probíhala za krásného počasí.

V prvním kole se díky nezdaru proudařů se sestřelením terčů časomíra zastavila na hodnotě 42,50 s., což znamenalo konec nadějí na slušný výsledek. Ve druhém kole došlo ke zlepšení času na 28,92 s., nicméně to znamenalo pouze drobný postup vzhůru díky výpadku jiných družstev. Obsadili jsme tedy celkové 9. místo.

Následovala klasicky nekonečná přestávka na sčítání výsledků, po které došlo na vyhlašování vítězů. Obdrželi jsme diplom a igelitku s drobnostmi a propagačními předměty od města. Tak snad příště se nám tady povede líp a hlavně budeme moci dorazit v plné sestavě.

 

20.7.2013 - netradiční hasičská soutěž ve Svinném

 

V sobotu dne 20. 7. 2013 jsme uspořádali 2. ročník netradiční soutěže u nás ve Svinném na návsi. Soutěž se opět konala na prostranství kolem požární nádrže a také přímo v ní. Zúčastnila se jí 3 družstva žen a 6 družstev mužů. Počasí se vydařilo a v průběhu celé soutěže bylo slunečno. Po loňské zkušenosti bylo hned na úvod rozhodnuto, že soutěž bude dvoukolová a bude se počítat lepší dosažený čas.

Startovalo se z gauče a křesel. Následovalo oblečení záchranných vest, aby se nikdo neutopil. Poté muselo družstvo donést do vody loď a všech 7 členů do ní naskočit a dojet si přes celou požární nádrž vyzvednout klíč, který byl následně potřeba k dokončení celé soutěže. Na hladině požární nádrže již čekaly připravené míče, které bylo třeba pochytat a na druhém konci trefit do basketbalového koše se zavěšeným pytlem. Pokud se povedlo nastřílet do koše alespoň 5 míčů, tak z vody vyjel nad hladinu potřebný klíč, který si proudaři vzali s sebou pro další úkol. Po přijetí zpět bylo nutné loď vytáhnout na břeh a šlo se na netradiční požární útok. Ten spočíval v tom, že voda se musela nasávat přímo z požární nádrže, takže byly k vidění zajímavé skoky do vody se savicemi. Proudaři a béčkaři museli přeběhnout položenou bariéru a prokličkovat pod kladinou. Na proudaře pak ještě čekalo proskákání pneumatikami a poté si již zmíněným klíčem museli odemknout dveře, aby se dostali na dostřik ke schození plechovek, čímž celý útok končil.

Naše hasičky šly na řadu jako první. Byl to zároveň ukázkový pokus pro všechny ostatní, aby věděli co kde dělat a kam běžet. S časem 3:39,80 min. to po prvním kole mezi ženami stačilo na první místo. Stejně výsledkově úspěšně je napodobili i místní mladí hasiči, kteří s celkově jasně nejlepším dosaženým časem po prvním kole 2:44,30 min. vyhráli mužskou kategorii. Letos se do boje vydali i místní starší hasiči a v prvním kole dosáhli času 3:41,20 min, což po prvním kole stačilo jen na 5. místo.

Ve druhém kole se díky zlepšené koordinaci plavby zlepšila většina týmů. Výjimkou byly naše hasičky, které díky technickému problému svůj od startu netradičně pojatý útok nemohli dokončit. Naši mladší muži si ještě vylepšili svůj čas na 2:31,00 a starší muži na 2:44,00 V konečném pořadí to tedy znamenalo, že naše hasičky byly předstiženy a skončily na třetím místě. Zato mladší muži mužskou kategorii vyhráli a starší muži díky výraznému zlepšení ve druhém kole dosáhli na místo třetí. Kategorii žen nakonec vyhrály hasičky z Chotěboře s časem 2:53,30 min.

I přes mírné potíže s přípravami a organizací se nám pořádání soutěže opět vydařilo. Určitě jsme udělali pokrok v zajištění zázemí pro soutěžící. Děkujeme těm, kdo přijeli za účast a za přispění k zábavnému odpoledni, které si snad všichni pěkně užili. V příštím roce se pokusíme zorganizovat zase nějakou podobnou „opičárnu“. 

 

17. 8.2013 - pouťový fotbalový zápas - Svinný, Horňák proti Dolňáku

 

Už popáté se o pouťovém víkendu (tentokrát v sobotu) střetly týmy „Horňáku“ a „Dolňáku“, aby poměřily své síly ve fotbálku. Hrálo se na 2 x 30 minut. Dolňák letos opět zvítězil a zatím vyhrál všechny ročníky.

 

7. 9.2013 - hasičská soutěž v Rozsochatci

 

Hasičky si na závěr soutěžní sezóny zajely zasoutěžit do Rozsochatce, kde se konala tradiční soutěž v požárním útoku. Sešlo se zde celkem 9 ženských družstev a konkurence byla tedy silná. Naše holky šly na řadu jako třetí. Po problémech se zapojením Béčka dosáhly času 44,56 s., a jelikož to byl jediný nepovedený pokus z celého startovního pole tak z toho bylo bohužel poslední místo. Ale alespoň za snahu a obětavost jet na soutěž se sluší holkám poděkovat. Kéž by na soutěže jezdilo více družstev!

 

 

FOTOGALERII Z VĚTŠINY AKCÍ NAJDETE V MENU POD ODKAZEM FOTKY Z AKCÍ 3.